VIET NAM CHESS CHAMPIONSHIPS 2023

--> Xem tất cả ván đấu
Giải:
Địa điểm:
Còn trực tuyến:  ván
Ván:  ngày:

Đen:      
Trắng:        

 

ECO:     
Đánh giá, phân tích: